เข้าสู่ระบบ
เยี่ยมบ้านเด็กไปแล้ว
 
6066 คน
คัดกรองเบื้องต้นแล้ว
 
1229 คน
จำนวนเด็กที่คัดกรองของประเทศไทย

สาระความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วิดีโอและสื่อสาธิตการคัดกรอง กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ใบเกณฑ์พัฒนาการ
คู่มือ/โปสเตอร์ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM)
คลิปเสียงมหัศจรรย์เด็กปฐมวัย อ่านเพิ่มเติม